Кредити

Българска банка за развитие финансира местни юридически лица, включително ЕТ и частни земеделски производители (ЧЗП), без значение от региона или отрасъла на дейността. 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Минимален кредитен размер - 250 000 лв.
  • Срок на кредита - до 10 години
  •  Гратисен период – до 2 години
  • Обезпечение - минимум 120% стойността на кредита
  • Препоръчително самоучастие - 25% или странично обезпечение, което да компенсира самоучастието
  • Текущите и прогнозни парични потоци следва да покриват най-малко 115%от дължимите лихва плюс главница през периода на погасяване

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

  • Клиентът може да попълни нашата  on-line форма за кандидатстване или да я изтегли и изпрати на ФАКС: +359 2 9306 321.
  • В рамките на три работни дни клиентът ще получи отговор относно търсеното финансиране.

 

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 11 227

E-mail: credit@bbr.bg

 

Предлагани кредитни продукти:


  • Страници:
  • 12